ششمین کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ملی

ششمین کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ملی برگزاری ششمین کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی با موضوع هواشناسی کشاورزی، کم بارشی و افزایش دما و راهکارهای مقابله با آن، همزمان با ایستگاه های هواشناسی سراسر کشور، در روز یکشنبه ۸ بهمن ماه با هدف اهمیت توصیه های هواشناسی کشاورزی، […]