بازدید فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی از هواشناسی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان قزوین: با توجه به اهمیت روز افزون هواشناسی کاربردی، آشنایی و برنامه ریزی کاربردی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. سومین روز بهمن ماه،امیر سرتیپ دوم شفیعی و هیئت همراه از ایستگاه فرودگاهی و اداره کل هواشناسی قزوین بازدید کردند. در ادامه، آخوندی مدیر اداره پیش […]