ششمین کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ملی

برگزاری ششمین کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی با موضوع هواشناسی کشاورزی، کم بارشی و افزایش دما و راهکارهای مقابله با آن، همزمان با ایستگاه های هواشناسی سراسر کشور، در روز یکشنبه ۸ بهمن ماه با هدف اهمیت توصیه های هواشناسی کشاورزی، ارایه وضعیت بارندگی در سال جاری و ارایه توصیه های علمی و فنی جهت مقابله با کم بارشی و افزایش دما در استان قزوین نیز در ایستگاه های بوئین زهرا، تاکستان و معلم کلایه همزمان با سراسر کشور برگزار می گردد. این برنامه کشوری از شبکه ملی برکت به آدرس tv.iate.ir ( سامانه وب کنفرانس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) پخش خواهد شد.