ببه اطلاع می رساند گفتگویی ویژه خبری با حضور مدیر کل محترم هواشناسی استان قزوین در تاریخ28دی1401 در شبکه قزوین به صورت زنده پخش می شود.