مشاور امور ایثارگران وزارت راه و شهرسازی میهمان استان مینودری

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان قزوین: مردانیان ، مشاور امور ایثارگران وزارت راه و شهرسازی از نهم تا یازدهمین روز از مهرماه با حضور در  گلزار شهدای شهر قزوین ضمن تجدید میثاق باشهدا از موزه دفاع مقدس بازدید کردند.

در ادامه، به دیدار کارکنان ادارت تابعه راه و شهرسازی استان در آزمایشگاه مکانیک خاک، راه و شهرسازی و هواشناسی پرداختند.

در این بازدید، کارکنان و یازده ایثارگر اداره کل هواشناسی در یک دیدار صمیمانه با مردانیان ضمن بررسی وضعیت ایثارگران این اداره کل ، تقدیر از همکاران ایثارگرصورت گرفت.

در روز دوم بازدید: مردانیان و مدیران کل ادارات تابعه در دیداربا نماینده محترم ولی وفقیه ضمن گزارش وضعیت موجود از بیانات حضرت حجت الاسلام و المسلمین عابدینی در پیشرفت و تعالی کاری استفاده نمودند.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی: بازدید از خانواده شهید محمد کرمی با حضور شیخ الملوکی مدیر کل هواشناسی استان و مردانیان و تقدیم لوح تقدیر صورت گرفت.

در آخرین روز این دیدار بازدید از مرکز توابخشی  جانبازان و دیدار با کارکنان راه  و شهرسازی و حمل ونقل به پایان رسید.