سوالات متداول درباره خدمت: خدمات عامه هواشناسی

بولتن پیش بینی هواشناسی روزانه 2 مرتبه بروز رسانی می شود. 

 پیش بینی با چگونگی جمع آوری داده و پردازش اطلاعات مرتبط است. تصمیم گیری در مورد اینکه چطور یک مسئله پیش بینی را طرح کنیم مهم است. برای مثال چه زمانی یک مسئله را تجزیه کرده و مولفه های آن را جداگانه پاسخ دهیم؟ پیش بینی شامل جدولی از موضوعات مانند دریافت اطلاعات بروز، بررسی خطای داده ها و ملاحظات مربوط به روز و فصل کاری و تنظیمات مربوط می شود 

 روشهای مختلفی برای انتشار و اعلام پیش بینی وجود دارد که سازمان هواشناسی از این روشها برای اطلاع رسانی عمومی استفاده می کند که عبارتند از: کانالهای مختلف رادیویی، شبکه های استانی سیما و شبکه های فضای مجازی ، پورتال سازمان هواشناسی کشور به آدرس www.irimo.ir ، تلفن گویای 134 و … 

محتوای آکارئون

سوالات متداول درباره خدمت: پیش بینی هواشناسی کشاورزی

در صورت نبود باد شدید 

در صورت وقوع بارش موثر بین 25-20 میلیمتر 

مراجعه به تاریخ کشت در وبسایت www.agro.irimo.ir 

در صورت تامین نشدن نیاز سرمایی 

ارتباط با پیش بینی اداره کل هواشناسی استان

ارتباط با پیش بینی اداره کل هواشناسی استان