یوسف شیخ الملوکی مدیر کل هواشناسی استان قزوین

یوسف شیخ الملوکی

فرم ارتباط با مدیر کل هواشناسی استان قزوین

ملاقات حضوری سه شنبه هر هفته از ساعت8الی13

شماره تماس:33657022-028